Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Kajaanin Mamselli - liikelaitos, riskienhallinta

KAJDno-2017-821

Valmistelija

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosäännön 29 § mukaan liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on valvoa ja arvioida sisäisen valvonnan riskienhallinnan toimeenpanoa ja tuloksellisuutta.

Kokouksessa esitellään 1.7.2020–13.12.2020 välisenä aikana Kajaanin Mamsellissa toteutuneet riskit ja läheltä piti tilanteet sekä näihin liittyvät korjaavat ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet.

Lisätietoja antaa: Tuija Vuorinen p. 044 7100 241 sähköposti: etunimi.sukunimi[at]kajaani.fi

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §