Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Kajaanin Mamsellin johtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 11 Koulutyöntekijä Kajaanin lyseolle ajalle 18.10.-31.12.2021, 19.10.2021
§ 12 Koulutyöntekijän valinta Vuorikadun kampukselle, 10.11.2021
§ 13 Valinta kokin tehtävään_ 393497, 25.11.2021
§ 14 Koulutyöntekijän valinta Soidinsuon koululle, 25.11.2021
§ 15 Päätös toimitilahuoltajan rekrytoinnista_395145, 02.12.2021
§ 16 Valinta koulutyöntekijän tehtävään_394091, 02.12.2021
§ 17 Valinta koulutyöntekijän tehtävään_395796, 02.12.2021
§ 18 Ruokapalvelutyöntekijän vakinaistaminen, 08.12.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §