Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

Kokoustilassa paikalla olivat puheenjohtaja Kaija Patronen, Lauri Niiranen, Piritta Korhonen, Mikko Romppainen, Tytti Kääminen, Helena Ohtonen, Tuija Vuorinen ja Piia Rissanen.

Teams-etäyhteyden kautta kokoukseen osallistuivat Karoliina Kuvaja ja Urpo Kovalainen.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §