Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Kajaanin Mamselli-liikelaitoksen asiakastyytyväisyyskyselyn 2021 tulokset

KAJDno-2020-1561

Valmistelija

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen asiakastyytyväisyystutkimus toteutettiin sähköisesti Forms -kyselynä 1.–12.11.2021. Kysely kohdistettiin toisen asteen oppilaitosten, opiskelijaravintola FoX:n, Kajaanin ammattikorkeakoulun ja liikuntalaitosten asiakkaille. Kyselyyn vastasi 149 asiakasta.   Asiakastyytyväisyyskyselyn kokonaistulos oli 4,19 asteikolla 1–5.

Erinomainen asiakaspalvelu ja henkilökunnan ystävällisyys ovat vastaajien mielestä edelleen Mamsellin ykkösvahvuus. Asiakkaat toivoivat ruoan makuun parannusta ja salaattivalikoimaan monipuolisuutta. Ruoasta ja kasvisruoasta tuli myös hyvää palautetta. Ammattioppilaitoksen ja lukion opiskelijoiden salaatin syönti on lisääntynyt edelleen edelliseen vuoteen verrattuna. Opiskelijoista syö salaattia päivittäin 66 % vastaajista. Asiakkaat olivat tyytyväisiä tilojen siisteyteen ja niiden säännölliseen puhdistamiseen.

Mamsellissa suunnitellaan kehittämistoimet asiakaspalautteiden pohjalta.

Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset esitellään tarkemmin kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §