Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 16.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2021-24

Valmistelija

  • Piia Rissanen, Controller, piia.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Mamsellin työterveyshuoltoraportti 01.01.2021–31.10.2021 

Mamsellin sote-, ateria- ja puhtaanapitopalvelutuotannon vaiheet

 

Johtokunnan seuraava kokous on 24.2.2022.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Johtokunnan seuraava kokous on 25.2.2022. Merkitsi muut asiat tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §