Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 12.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Iltakouluasia:

Kainuun Soten ateriapalvelujen järjestäminen (kh 29.10.2019 iltakouluasiana käsitelty Mamsellin asiantuntijanlausunto)

sekä talouden sopeuttamissuunnitelman tilannekatsaus.

Päätös

Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnettiin pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Iltakouluasiana käsiteltiin Kainuun Soten ateriapalvelujen järjestäminen (kh 29.10.2019 iltakouluasiana käsitelty Mamsellin asiantuntijanlausunto), talouden sopeuttamissuunnitelman tilannekatsaus ja työehtosopimusten mukaisten ruokataukojen käytänteen selvittäminen.