Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 12.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen toimintamalli 2020

KAJDno-2019-588

Valmistelija

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen sote-palvelutuotannon loppumisen (31.12.2019) ja Mamsellin toimintojen uudelleen organisoinnin osalta on käyty yhteistoimintamenettely 7.5.–31.10.2019. 

Sote-palvelutuotannon loppumisen myötä Mamsellin palvelutoiminta on tarvetta muuttaa vastaamaan jäljelle jäävän asiakaskunnan tarpeita sekä muuttunutta liikevaihtoa. Mamsellissa on kehitetty uutta tiimiorganisaation toimintamallia. Mallin suunnitteluun on osallistettu Mamselli työntekijöitä ja asiakkaita. Uutta toimintamallia on käyty läpi yt-prosessissa, ja se on käsitelty myös yhteistyötoimikunnassa 6.11.2019. Uuden toimintamallin käyttöön ottamisen tukemiseksi Mamsellin henkilötölle järjestetään koulutusta. Kolutusta suunnitellaan yhdessä Kajaanin kaupungin henkilöstötiimin kanssa.

Uusi toimintamalli ja siihen liittyvät muutokset esitellään kokouksessa.

Lisätietoja antaa: Tuija Vuorinen p. 044 7100 241, sähköposti: etunimi.sukunimi[at]kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Johtokunta hyväksyy uuden toimintamallin.

Päätös

Hyväksyi.