Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 11.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Kajaanin Mamsellin johtaja
Hankintapäätös:
§ 1 Ateriakuljetusten järjestäminen ajalla 1.8.2020-31.7.2021, 06.05.2020
§ 2 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen henkilöstön työvaatteiden hankinta, 14.05.2020
§ 3 Selvitystyö Kajaanin kaupungin ja Kainuun Soten Kajaanin alueen kustannustehokkaan ja laadukkaan ruokapalvelutuotannon järjestämisestä, 19.05.2020
§ 4 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen hallintotilojen puhtaanapidon hankinta 2020-2022 + (1+1), 27.05.2020
Hankintapäätös (Kainuun hankintarengas):
§ 2 Siivousaineiden ja -välineiden sekä jätesäkkien ja pehmopapereiden hankinta_OPTIO II, 13.05.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 2 Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen henkilöstön lomauttaminen, 27.04.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.