Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta , kokous 11.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Vuorinen, Johtaja, tuija.vuorinen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Todettiin, ettei kokous ollut päätösvaltainen. Paikalla oli puheenjohtaja ja kaksi varsinaista jäsentä.

Seuraava kokous 26.8.2020.