Kainuun pelastuslautakunta, kokous 9.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Pelastusjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 15 Ylipalomiehen valinta xx, 13.04.2022

Pelastuspäällikkö
Hankintapäätös:
§ 1 Mönkijöiden hankinta Kainuun pelastuslaitokselle, 22.04.2022
§ 2 Pelastuslaitoksen toiminnanohjausjärjestelmän laajentaminen, 22.04.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Parviainen, Pelastusjohtaja, anssi.parviainen@kaipe.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §