Kainuun pelastuslautakunta, kokous 9.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Pelastuslautakunnan tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2017-450

Valmistelija

  • Petri Vehniäinen, Pelastuspäällikkö, petri.vehniainen@kaipe.fi

Perustelut

Rekrytointitilanne

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 10.5.2022 § 111 Kainuun pelastuslaitoksen rekrytointitilannetta ja totesi, ettei asia ei aiheuta hallitukselta toimenpiteitä.

 

Investointiosa 2022

Talousjohtaja on ilmoittanut Kainuun pelastuslaitokselle, että pelastuslaitos ei voi käyttää vuoden ​2022 investointimäärärahaa, 425 000 €, vaan suunnitellut kalustohankinnat tulee tehdä leasingrahoitus –​vaihtoehdolla.  

 

Temppu -hanke 

Suunniteltu paloaseman ja varikon tarjouskilpailu keskeytettiin kaupunginjohtajan päätöksellä. Syynä rakennuskustannusten nousu sekä rakennusaikaiset riskit. 

 

Seuraava kokous

Seuraava Kainuun pelastuslautakunnan kokous pidetään elokuussa 2022. Paikkana Luotsi-asema sekä tutustuminen pelastuslaitoksen venekalustoon. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Parviainen, Pelastusjohtaja, anssi.parviainen@kaipe.fi

Kainuun pelastuslautakunta käy keskustelun muista asioista ja merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi. Pelastuslautakunnan seuraava kokous pidetään 11.8.2022 klo 14.00 alkaen Luotsi-asemalla. 


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §