Kainuun pelastuslautakunta, kokous 9.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Hallintosäännön 127 §:n mukaan kokouskutsun,​ jossa on ilmoitettu kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat,​ antaa puheenjohtaja. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu tulee lähettää lautakunnan jäsenille ja muille,​ joilla on läsnäolo-​oikeus kokouksessa,​ vähintään kolme päivää ennen kokousta.

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 1.6.2022 sähköisenä kokouslinkkinä ja sähköpostilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Parviainen, Pelastusjohtaja, anssi.parviainen@kaipe.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

Teams etäyhteydellä kokoukseen osallistuivat jäsenet Suorsa Virva ja Suutari Mikko, kaupunginhallituksen edustaja Kilpeläinen Pasi ja pelastuspäällikkö Vehniäinen Petri. Muut osallistuivat kokoukseen paikan päällä. 


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §