Kainuun pelastuslautakunta, kokous 9.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Kainuun pelastuslaitos -toimialan talousraportti 1.1. - 30.4.2022

KAJDno-2022-167

Valmistelija

  • Erja Niittyviita, Controller, erja.niittyviita@kaipe.fi

Perustelut

Kainuun pelastuslaitos -toimialan talouden seurantaraportti ajalta 1.1. - 30.4.2022 esitellään kokouksessa.

- Oheisliitteinä talouden toteumaraportti ajalta 1.1. - 30.4.2022.

Lisätietoja controller Erja Niittyviita, 040 539 2636, etunimi.sukunimi(at)kaipe.fi 

 

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Parviainen, Pelastusjohtaja, anssi.parviainen@kaipe.fi

Kainuun pelastuslautakunta merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin ajalta 1.1. - 30.4.2022.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §