Kainuun pelastuslautakunta, kokous 9.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Kainuun alueellinen riskiarvio

KAJDno-2018-1331

Valmistelija

  • Petri Vehniäinen, Pelastuspäällikkö, petri.vehniainen@kaipe.fi
  • Saku Hämäläinen, Riskienhallintapäällikkö, saku.hamalainen@kaipe.fi

Perustelut

Alueellisten riskiarvioiden laatiminen.

Sisäministeriö on antanut päätöksellään aluehallintovirastoille ja pelastuslaitoksille toimeksiannon yhteistyössä koordinoida alueellisten riskiarvioiden laatimisen sekä laaja-alaisten poikkihallinnollisten työryhmien kokoamisen. Työn tulee jatkua 1.1.2023 jälkeen hyvinvointialueiden kanssa. Alueellisten riskiarvioiden tavoitteiden valmistumisaikataulu on 31.3.2023 mennessä. 

Pelastuslaitos on käynnistänyt alueellisen riskiarviointityön. Riskienhallintapäällikkö Saku Hämäläinen esittelee asiaa tarkemmin kokouksessa. 

Lisätietoja saku.hamalainen(at)kaipe.fi

 

Oheisliitteinä Sisäministeriön päätös ja menettelytapaohje.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Parviainen, Pelastusjohtaja, anssi.parviainen@kaipe.fi

Kainuun pelastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi. 

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §