Kainuun pelastuslautakunta, kokous 4.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Pelastuslaitoksen talouden toteuma sekä Käyttö-ja investointisuunnitelma 2021

KAJDno-2021-102

Valmistelija

  • Janne Heikkinen, Riskienhallintapäällikkö, janne.heikkinen@kaipe.fi

Perustelut

Esitellään talouden toteuma ennuste.

Pelastuslaitoksen käyttö ja investointisuunnitelma on laadittu vuodelle 2021 hyväksytyn talousarvion perusteella. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Parviainen, Pelastusjohtaja, anssi.parviainen@kaipe.fi

Pelastuslautakunta hyväksyy käyttö- ja investointisuunnitelman.

Päätös

 

Pelastuslautakunta hyväksyy käyttö- ja investointisuunnitelman.