Kainuun pelastuslautakunta, kokous 27.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Palvelutasopäätöksen valmistelu

KAJDno-2019-361

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Janne Heikkinen, Riskienhallintapäällikkö, janne.heikkinen@kaipe.fi

Perustelut

Kainuun pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen voimassaolo päättyy 2019 vuoden lopussa. Pelastuslaitos aloittaa palvelutasopäätöksen päivityksen valmistelun. Pelastusjohtaja esittelee asian.

Päätösehdotus

Esittelijä

Anssi Parviainen, Pelastusjohtaja, anssi.parviainen@kaipe.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi.

Valmistelija

Janne Heikkinen, Riskienhallintapäällikkö, janne.heikkinen@kaipe.fi

Perustelut

Palvelutasopäätös pelastuslaitoksella lakkaa tämän vuoden lopussa. Pelastuslaitos on laatimassa uutta palvelutasopäätöstä.

Pelastuslaitoksella on meneillään työtuomioistuimessa korvausvaatimus varallaolosta. Tämän hetkisten tietojen mukaan arvio käsittelyn kestosta on, että asian ratkaisu venyy ensivuoden kevääseen.

Kainuun kunnat ovat omissa päätöksissään edellyttäneet Kainuun soten ensihoidon ja pelastuslaitoksen välisen yhteistyön selvittämistä.

Kajaanin kaupungin talouden sopeuttamistoimet ovat vielä osaltaan kesken ja kaikkia vaikutuksia  ja toimenpiteitä ei ole tiedossa.

Edellä mainittujen syiden johdosta pelastuslaitos esittää palvelutasopäätöksen laatimista vain yhdeksi vuodeksi, jolloin edellä mainittujen asioiden vaikutukset pelastuslaitoksen palveluihin on tiedossa. Pelastuslaitos valmistelee ensi vuonna palvelutasopäätöksen seuraavalle neljä vuotiskaudelle.

Päätösehdotus

Esittelijä

Anssi Parviainen, Pelastusjohtaja, anssi.parviainen@kaipe.fi

Pelastuslautakunta päättää, että pelastuslaitos laatii palvelutasopäätöksen vuodelle 2020.

Päätös

 

Pelastuslautakunta päättää, että pelastuslaitos laatii palvelutasopäätöksen vuodelle 2020.

Valmistelija

Janne Heikkinen, Riskienhallintapäällikkö, janne.heikkinen@kaipe.fi

Perustelut

Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen voimassaolo lakkaa vuoden 2019 lopussa.  

Pelastuslaitoksella on meneillään työtuomioistuimessa korvausvaatimus varallaolosta. Tämän hetkisten tietojen mukaan arvio käsittelyn kestosta on,​ että asian ratkaisu venyy ensivuoden kevääseen.
Kainuun kunnat ovat omissa päätöksissään edellyttäneet Kainuun soten ensihoidon ja pelastuslaitoksen välisen yhteistyön selvittämistä.
Kajaanin kaupungin talouden sopeuttamistoimet ovat vielä osaltaan kesken ja kaikkia vaikutuksia  ja toimenpiteitä ei ole tiedossa.

Pelastuslautakunta päätti edellisessä kokouksessa, että pelastuslaitos laatii palvelutasopäätöksen vain yhdeksi vuodeksi,​ jolloin edellä mainittujen asioiden vaikutukset pelastuslaitoksen palveluihin on tiedossa. 

Pelastuslaitos on tehnyt riskianalyysin päivityksen ja laatinut palvelutasopäätöksen vuodelle 2020. Riskianalyysin päivitys ja palvelutasopäätös käsitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Anssi Parviainen, Pelastusjohtaja, anssi.parviainen@kaipe.fi

Pelastuslautakunta hyväksyy palvelutasopäätös esityksen vuodelle 2020 ja lähettää sen edelleen kuntiin lausuttavaksi.

Päätös

Lautakunta päätti pelastusjohtajan uuden esityksen pohjalta, että palvelutasopäätös esitys jätetään pöydälle muuttuneen tilanteen johdosta.

Valmistelija

Janne Heikkinen, Riskienhallintapäällikkö, janne.heikkinen@kaipe.fi

Perustelut

Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen voimassaolo lakkaa vuoden 2019 lopussa.  

Pelastuslaitoksella on meneillään työtuomioistuimessa korvausvaatimus varallaolosta. Tämän hetkisten tietojen mukaan arvio käsittelyn kestosta on,​ että asian ratkaisu venyy ensivuoden kevääseen.
Kainuun kunnat ovat omissa päätöksissään edellyttäneet Kainuun soten ensihoidon ja pelastuslaitoksen välisen yhteistyön selvittämistä.
Kajaanin kaupungin talouden sopeuttamistoimet ovat vielä osaltaan kesken ja kaikkia vaikutuksia  ja toimenpiteitä ei ole tiedossa.

Pelastuslautakunta päätti edellisessä kokouksessa jättää palvelutasopäätöksen päydälle pelastusjohtajan uuden esityksen mukaisesti. 

Pelastuslaitos on tehnyt riskianalyysin päivityksen, jonka lautakunta käsitteli ja hyväksyi edellisessä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Anssi Parviainen, Pelastusjohtaja, anssi.parviainen@kaipe.fi

Pelastuslautakunta hyväksyy nykyisen palvelutasopäätöksen voimassaoloajan jatkamisen vuodella. Ja lähettää sen kuntiin kuultavaksi. Uusi palvelutasopäätös vuosille 2021-2025 tuodaan pelastuslautakunnan käsittelyyn vuonna 2020. jolloin tarvittavat muutokset palvelutasoon tehdään.

Päätös

 

Pelastuslautakunta hyväksyy nykyisen palvelutasopäätöksen voimassaoloajan jatkamisen vuodella ja lähettää sen kuntiin kuultavaksi. Uusi palvelutasopäätös vuosille 2021-2025 tuodaan pelastuslautakunnan käsittelyyn vuonna 2020, jolloin tarvittavat muutokset palvelutasoon tehdään.

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Sisäministeriö on lähettänyt pelastuslaitoksille ohjeen voimassa olevien palvelutasopäätösten jatkamisesta ja uusien valmistelusta. Hallitusohjelman mukaan pelastustoimen järjestäminen siirretään maakuntien tehtäväksi ja parhaillaan valmistellaan hallituksen esitystä pelastustoimen järjestämiseksi. Tämän lisäksi valmistellaan mm. maakuntien rahoitusperiaatteita, jossa pelastustoimen rahoituksen määrä perustuisi lähtökohtaisesti uudistuksen voimaantuloa edeltävän vuoden kuntien tilinpäätösten mukaiseen tasoon lisättynä lakisääteisen palvelutason edellyttämillä tarkistuksilla. Pelastustoimen palvelutasoon liittyen on vuonna 2018 päivitetty kansallinen riskiarvio. Tämän lisäksi pelastuslaitosten johdolla valmisteltiin ensimmäistä kertaa alueelliset riskiarviot niin ikään vuonna 2018. Tämän lisäksi pelastustoimen ns. riskiruutuaineisto on päivitetty vuonna 2019. Sisäministeriö katsoo pelastuslain 23 §:n perusteella ja valmisteilla olevan pelastustoimen uudistuksen näkökulmasta, että alueen pelastustoimen palvelutasopäätökset tulee olla ajan tasalla vuoden 2020 loppuun mennessä. Vuoden 2019 aikana umpeutumassa olevia palvelutasopäätöksiä voidaan jatkaa siihen saakka, kunnes uusi palvelutasopäätös on valmisteltu, kuitenkin enintään vuoden 2020 loppuun saakka. Jos palvelutasopäätöksen voimassaoloaikaa jatketaan, on siitä pelastuslain 29 §:n mukaisesti kuultava kuntia.

Kainuun pelastuslautakunta esittää, että vuoden 2019 loppuun voimassa olleen palvelutasopäätöksen voimassaoloa jatketaan vuoden 2020 loppuun. Vuoden 2020 syksyyn mennessä valmistellaan uusi palvelutasopäätös, jonka valmistelussa voidaan ottaa huomioon tulossa oleva työtuomioistuimen ratkaisu varallaolokorvauskiistassa, Kainuun Soten ensihoidon ja pelastustoimen yhteistyöselvityksen tuottama tulos sekä talouden sopeuttamisohjelman asettamat vaatimukset toiminnalle. Pelastuslaitos pyytää kuntien kannanottoa palvelutasopäätöksen voimassaoloajan jatkamiseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää pyydettynä kannanottonaan, että vuoden 2019 loppuun voimassa olleen palvelutasopäätöksen voimassaoloa voidaan jatkaa vuoden 2020 loppuun. Uusi palvelutasopäätös on valmisteltava niin, että se on kuntien valtuustojen päätettävissä viimeistään marraskuussa 2020.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Janne Heikkinen, Riskienhallintapäällikkö, janne.heikkinen@kaipe.fi

Perustelut

Kainuun pelastuslautakunta on esittänyt ,​ että vuoden 2019 loppuun voimassa olleen palvelutasopäätöksen voimassaoloa jatketaan vuoden 2020 loppuun. Vuoden 2020 syksyyn mennessä valmistellaan uusi palvelutasopäätös,​ jonka valmistelussa voidaan ottaa huomioon tulossa oleva työtuomioistuimen ratkaisu varallaolokorvauskiistassa,​ Kainuun Soten ensihoidon ja pelastustoimen yhteistyöselvityksen tuottama tulos sekä talouden sopeuttamisohjelman asettamat vaatimukset toiminnalle. 

Pelastuslaitos on pyytänyt kuntien kannanottoa palvelutasopäätöksen voimassaoloajan jatkamiseen.

Kunnat ovat lausuneet palvelutasopäätöksen voimassaoloajan jatkamisesta lukuunottamatta Vaalan kuntaa. Kaikki lausunnot ovat puoltavia voimassaoloajan jatkamisen suhteen.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Anssi Parviainen, Pelastusjohtaja, anssi.parviainen@kaipe.fi

Pelastusjohtaja esittää, että pelastuslautakunta hyväksyy palvelutasopäätöksen vuodelle 2020 ja lähettää sen edelleen Kajaanin kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.  Uusi palvelutasopäätös vuosille 2021-2024 on valmisteltava niin,​ että se on kuntien valtuustojen päätettävissä viimeistään marraskuussa 2020.

Päätös

Pelastuslautakunta hyväksyy palvelutasopäätöksen vuodelle 2020 ja lähettää sen edelleen Kajaanin kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.  Uusi palvelutasopäätös vuosille 2021-2024 on valmisteltava niin,​ että se on kuntien valtuustojen päätettävissä viimeistään marraskuussa 2020.

Valmistelija

Janne Heikkinen, Riskienhallintapäällikkö, janne.heikkinen@kaipe.fi

Perustelut

Pelastuslaitoksen palvelustasopäätökseen liittyen pelastuslaitoksen varallo-olo joudutaan korvaamaan muilla järjestelyillä kuten aktiivi työajalla. Pelastuslautakunta käsittelee asiaa ja pyytää kunnilta lausuntoa vaihtoehdoista, joilla lähdetään palvelutasoa valmistelemaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

Anssi Parviainen, Pelastusjohtaja, anssi.parviainen@kaipe.fi

Pelastuslautakunta pyytää kunnilta ennakkolausunnot palvelutasopäätöksen jatkovalmistelua varten.

Päätös

Pelastuslautakunta pyytää kunnilta ennakkolausunnot palvelutasopäätöksen jatkovalmistelua varten.

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kainuun Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen voimassaoloaikaa jatkettiin joulukuussa 2019 sen sisältöä muuttamatta 31.12.2020 saakka. Uuden palvelutasopäätöksen valmistelu on käynnistynyt ja Pelastuslautakunta pyytää Kainuun kunnilta lausuntoa kahteen palvelutasopäätöksen sisältöön olennaisesti vaikuttavaan asiaan: 1 ) varallaolon korvaaminen muilla järjestelyillä ja 2) ensihoidon ja pelastustoimen yhteistyön rakentaminen.

Toimintaympäristömuutoksina on tulossa 1.1.2021 Vaalan kunnan siirtyminen osaksi Oulu- Koillismaan pelastustointa ja mahdollinen vuoden 2023 alussa tapahtuva Sote uudistus ja pelastuslaitoksen siirtyminen Sote maakunnalle.

1) Varallaolo

Työtuomioistuin on antanut kaksi tuomiota, joiden mukaan mm. Kainuun Pelastuslaitoksella käytössä ollut varallaolon malli ei ole laillinen, vaan ao. muotoisena toteutettu varallaolo on luettava säännölliseksi työajaksi, ei varallaolona korvattavaksi. Kajaanin kaupunkia koskeva kanne on vielä käsittelyssä ja tuomio on odotettavissa loppuvuonna. Kaikissa ao. kunnissa varallaolo on toteutettu samaan tapaan, joten hyvin todennäköisesti myös Kainuun Pelastuslaitoksen tuomio tulee olemaan saman sisältöinen.

Päätoimisen henkilöstön varallaolon muuttuminen säännölliseksi työajaksi merkitsee kustannusten ja työntekijämäärän olennaista kasvamista. Varallolon tuntimäärä vastaa vuonna 2019 lähes 66 htv:tä ja varallaolon korvaaminen kokonaisuudessaan aktiivityöajalla nostaa kustannuksia lähes 2 milj. €:lla.

Vaihtoehtoina päätoimisen henkilöstön järjestelyiksi on joko nykyisen varallaolokapasiteetin korvaaminen aktiivityöajalla (kustannusnousu lähes 2 milj. €) tai päätoimisen henkilöstön keskittäminen riskikartoituksen mukaisille alueille ja muiden alueiden valmiuden turvaaminen sopimushenkilöstöllä (kustannusten nousu vakituisilla noin 0,5 milj. €, sopimushenkilöstön kustannukset ennallaan). Kolmantena vaihtoehtona olevalla yhteistyön lisäämisellä Kainuun Soten ensihoidon kanssa siirtymällä monitoimiyksiköiden käyttöön ei ongelmaan saada ratkaisua vuoden 2021 alkuun mennessä, myöhemmin tämä on tavoitteena.

Muutoksen vaikutukset ja vaihtoehdot sekä Kuntatyönantajan ohjeistus on liitteessä "Nykymuotoinen varallaolo loppuu"

2) Yhteistyö Kainuun Soten ensihoidon ja Kainuun Pelastuslaitoksen välillä

Kainuun kunnat tilasivat NHG:ltä selvityksen ensihoidon ja pelastustoimen yhteistyön hyödyistä. Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa ensihoidon ja pelastuslaitoksen toiminnan nykytilaa ja tunnistaa mahdollisia toimintamalleja yhteistyön laajentamiselle. Selvityksessä arvioidaan myös ensihoidon ja pelastuslaitoksen yhteistyöstä saavutettavia taloudellisia hyötyjä ja määritellään yhteistyön hyvät käytännöt ja haasteet. Yhteistyöselvityksen yhteenvedossa todetaan sekä ensihoidon että pelastoimen tehtävämäärien olevan pienet etenkin Kainuun pienemmissä kunnissa. Toimintojen bruttokustannukset ovat kuitenkin suhteellisen korkeat, joten tehostamisen varaa toiminnoista löytyy. Kaikista tehtävistä noin 37 % suoritetaan Kajaanin alueella, jossa on ainoana kuntana 24 / 7 valmius ensihoidon lisäksi myös pelastustoimessa. 

Yhteistyön laajentamiselle on tunnistettu neljä mallia:

1) yhteistyön laajentaminen valituissa tehtävissä

2) pelastuslaitoksen hyödyntäminen kotiin vietävissä palveluissa

3) moniammatillisten yksiköiden käyttöönotto keskisuurissa kunnissa

4) moniammatillisten yksiköiden käyttöönotto keskisuurissa ja pienissä kunnissa.

Yhteistyömallien 1 ja 2 arvioidaan tuottavan säästöä kertaluontoisesti noin 0,5 milj. € ja mallien 3 ja 4 em.lisäksi vuosittaista säästöä vajaa 2 milj. €. Myös toiminnan laadun ja saatavuuden arvioidaan paranevan vaihtoehdoissa 1 ja 2. Vaihtoehdoissa 3 ja 4 riski ajallisesti päällekkäisistä ensihoidon ja pelastustoimen tehtävistä kasvaa, ja ensihoidon laatu saattaa hieman heiketä. Riski on kuitenkin hallittavissa hyvällä etukäteissuunnittelulla.

Selvityksessä esitetään otettavaksi välittömästi käyttöön yhteistyömallit 1 ja 2. Moniammatillisten yksiköiden käyttöönottoa suositellaan pilotoitavaksi vuoden 2021 aikana ja lopullinen päätös tehtäväksi pilotoinnista saatujen kokemusten perusteella.

Moniammatillisten yksiköiden käyttöönotto edellyttää pelastustoimen henkilöstön kouluttamista ensihoito-, lähihoitaja- yms. työhön. Koulutusjärjestelmän luominen ja koulutuksen toteuttaminen vie aikaa vähintään 2 vuotta. Vasta tämän jälkeen on käytettävissä tarvittava henkilöstö moniammatillisen yhteistyön laajaan käyttöönottoon.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Pyydettynä lausuntonaan Kajaanin kaupunginhallitus toteaa:

1) Varallaolo

Päätoiminen henkilöstö keskitetään riskikartoituksen mukaisesti Kajaanin, Sotkamon, Kuhmon, Suomussalmen ja Paltamon asemille. Ristijärven, Hyrynsalmen ja Puolangan kunnissa on virka-aikana yhden pelastajan vahvuus ja valmius turvataan sopimushenkilöstön avulla. Sopimushenkilöstön varallaoloa toteutetaan siten, että varallaoloaika ei tule muodostumaan työajaksi.

2) Yhteistyö Kainuun Soten ensihoidon ja Kainuun Pelastuslaitoksen välillä  

Raportissa esitetyt yhteistyömallit 1 (valitut tehtävät) ja 2 (kotiin vietävät palvelut) otetaan heti käyttöön. Yhteistyömallin 4 (moniammatillinen yhteistyö kunnissa) käyttöönottoon valmistaudutaan luomalla mallinnus, henkilöstömitoitus ja koulutuspolku siten, että toiminta on mahdollista käynnistää viimeistään vuonna 2023.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Kainuun Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen vuodelle 2020.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Anssi Parviainen, Pelastusjohtaja, anssi.parviainen@kaipe.fi

Perustelut

Kainuun pelastuslaitos on saanut kuntien lausunnot palvelutasopäätöksen valmisteluun.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Parviainen, Pelastusjohtaja, anssi.parviainen@kaipe.fi

Pelastuslautakunta käy läpi kuntien lausunnot ja ohjeistaa  pelastuslaitosta palvelutasopäätöksen jatkovalmistelussa.

Päätös

Pelastuslautakunta kävi läpi kuntien lausunnot ja ohjeisti  pelastuslaitosta jatkamaan palvelutasopäätöksen jatkovalmistelua.