Kainuun pelastuslautakunta, kokous 24.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Pelastusjohtaja
Hankintapäätös:
§ 3 Öljyntorjunnan imeytystuotteiden hankinta, 20.05.2020

Pelastuspäällikkö
§ 1 Viestintä- ja hälytysjärjestelmän hankinta, 14.05.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Parviainen, Pelastusjohtaja, anssi.parviainen@kaipe.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.