Kainuun pelastuslautakunta, kokous 24.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Palvelutasopäätöksen valmistelu

KAJDno-2019-361

Valmistelija

  • Janne Heikkinen, Riskienhallintapäällikkö, janne.heikkinen@kaipe.fi

Perustelut

Pelastuslaitoksen palvelustasopäätökseen liittyen pelastuslaitoksen varallo-olo joudutaan korvaamaan muilla järjestelyillä kuten aktiivi työajalla. Pelastuslautakunta käsittelee asiaa ja pyytää kunnilta lausuntoa vaihtoehdoista, joilla lähdetään palvelutasoa valmistelemaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Parviainen, Pelastusjohtaja, anssi.parviainen@kaipe.fi

Pelastuslautakunta pyytää kunnilta ennakkolausunnot palvelutasopäätöksen jatkovalmistelua varten.

Päätös

Pelastuslautakunta pyytää kunnilta ennakkolausunnot palvelutasopäätöksen jatkovalmistelua varten.