Kainuun pelastuslautakunta, kokous 17.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Kainuun Pelastuslaitoksen osavuosikatsaus 2020 ja talouden toteuma1-6

KAJDno-2020-1193

Valmistelija

  • Janne Heikkinen, Riskienhallintapäällikkö, janne.heikkinen@kaipe.fi

Perustelut

Käydään läpi pelastuslaitoksen osavuosikatsaus ja talouden toteuma 1-6. 

Pelastusjohtaja esittelee asian.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Parviainen, Pelastusjohtaja, anssi.parviainen@kaipe.fi

Pelastuslautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Pelastuslautakunta merkitsee tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §