Kainuun pelastuslautakunta, kokous 16.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Pekka O. Heikkinen, Vs. riskienhallintapäällikkö, pekka.heikkinen@kaipe.fi

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Pelastusjohtaja
Hankintapäätös:
§ 2 Pelastuslaitoksen johtoauton hankinta vuonna 2021, 10.03.2021
§ 3 Korkeapainenostotyynyjen hankinta Sotkamon toimipisteeseen, 15.03.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 21 Palomestarin määräaikainen tehtävä 2, 15.03.2021
§ 22 Palomestarin määräaikainen tehtävä 2, 15.03.2021
§ 23 Hankepäällikön valinta Moniammatilliset yksiköt hyvinvointialueella, 07.04.2021
§ 24 5 Palomiehen virkaa, 21.04.2021
§ 25 Pelastuspäällikön virka, 29.04.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Parviainen, Pelastusjohtaja, anssi.parviainen@kaipe.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.