Kainuun pelastuslautakunta, kokous 16.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Työtuomioistuimen välituomio varallaoloasiassa

KAJDno-2018-719

Valmistelija

  • Pekka O. Heikkinen, Vs. riskienhallintapäällikkö, pekka.heikkinen@kaipe.fi

Perustelut

Työtuomioistuin on antanut välipäätöksen 23.4.2021 Kainuun pelastuslaitosta koskevassa varallaolokanteessa. Työtuomioistuin vahvistaa että kunnallisen virkaehtosopimuksen 3 luvun 4§:n perusteella Kajaanin kaupungin palveluksessa olevien henkilöiden varallaoloksi luettu aika tulee lukea kokonaisuudessaan työajaksi.

Kysymyksessä on vasta välipäätös ja asiassa pyritään sopuratkaisuun ennen pääkäsittelyä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Parviainen, Pelastusjohtaja, anssi.parviainen@kaipe.fi

Lautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

 

Lautakunta merkitsi tiedoksi.