Kainuun pelastuslautakunta, kokous 11.8.2022

Esityslista on tarkastettu

§ 25 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Pelastusjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 16 Ylipalomiehen virka xxxxx, 06.06.2022
§ 17 Pelastusjohtajan sijaisuus, 01.07.2022
§ 18 Palotarkastajan virka, 01.07.2022
§ 19 Kainuun pelastuslaitoksen virkavapauskäytäntö 1.8.2022 alkaen, 25.07.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Parviainen, Pelastusjohtaja, anssi.parviainen@kaipe.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.