Kainuun pelastuslautakunta, kokous 11.8.2022

Esityslista on tarkastettu

§ 23 Kainuun pelastuslaitos -toimiala osavuosiraportti 30.6.2022

KAJDno-2022-167

Valmistelija

  • Erja Niittyviita, Controller, erja.niittyviita@kaipe.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin toimialat, liikelaitokset ja tytäryhtiöt raportoivat toiminnastaan ja taloudestaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle kaksi kertaa vuodessa vuodessa. Ensimmäinen raportointi on osavuosiraportti 30.6. tilanteesta ja toinen raportti toteutetaan tilinpäätösraportin yhteydessä. Toiminnan ja talouden seurantaraportissa selvitetään raportointikauden tavoitteiden toteutumiseen vaikuttaneita keskeisiä tekijöitä sekä erityisesti merkittäviin poikkeamiin johtaneita syitä. Vuoden 2022 talousarvion toteutumisen arvioinnissa analysoidaan mahdollisen talousarviopoikkeaman perusteita ja toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Selvitys annetaan lyhyesti olennaisista seikoista.

Riskienhallinnan osalta raportoidaan seurantakaudelle aikana toteutuneet, tavoitteisiin ja toimintaan olennaisesti vaikuttaneet riskit, sekä näiden osalta tehdyt riskienhallintatoimenpiteet. Sisäisen valvonnan osalta raportoidaan seurantakaudelle suunnitellut valvontatoimenpiteet ja valvonnan painopistealueet, sekä seurantakauden aikana tehdyt havainnot ja johtopäätökset.

Kainuun pelastuslaitos toimialan osavuosiraportti 30.6.2022 on liitteenä ja se esitellään tarkemmin kokouksessa.

Lisätietoja: controller erja.niittyviita(at)kaipe.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Parviainen, Pelastusjohtaja, anssi.parviainen@kaipe.fi

Kainuun pelastuslaitos merkitsee osavuosiraportin 30.6.2022 tiedoksi.