Kainuun pelastuslautakunta, kokous 11.8.2022

Esityslista on tarkastettu

§ 24 Kainuun alueen pelastustoimen pelastustoiminnan palvelutaso, selvitys aluehallintovirastolle 

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24, kohta 8