Elinkeinojaosto, kokous 9.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Lentoliikenteen tilanne

KAJDno-2020-805

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Fiinairin päätös olla avaamatta uudestaan reittilentoja Kajaaniin ja neljään muuhun maakuntakaupunkiin asettaa koronakriisistä toipumiselle ja normaalitilanteeseen palaamiselle erittäin vaikean haasteen, joka pahimmillaan aiheuttaa hyvin laajakantoisia kielteisiä vaikutuksia Kainuun ja Kajaanin elinkeinoelämään. Maakuntakaupungit ja maakuntaliitot sekä yrittäjäjärjestöt tekevät lentojen palauttamiseksi edunajamistyötä. Eduskunnan taholta on asetettu maakuntalentojen palauttamiselle tavoitteita Finnairin tukirahoituksen yhteydessä.

Maakuntakaupungit ja Finnair ovat sopineet kesökaudeksi seurantapalaverien sarjan, jossa pyritään arvioimaan lentotarpeita ja mahdollisuuksia aloittaa lennot uudestaan. Finnair on poistanut kaupunkien talvikauden lennot varausjärjestelmistän, joten sitä kautta matkustustarpeista ei voi saada tietoa kuten normaalitilanteessa. Siksi Kainuun Yrittäjät ja kaupunki ovat toteuttaneet yritys- ja organisaatiokyselyn niiden selvittämiseksi. Kyselyn tulokset esitellään kokouksessa.   

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi ja päättää tarvittaessa kaupungin osalta edunajamisen jatkotoimista.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka on asettanut Kokkolan, Joensuun, Kajaanin, Jyväskylän ja Kemin lentoliikenneyhteydet -työryhmän arvioimaan niiden lentoasemien lentoliikenneyhteyksiä. Kehitysjohtaja Risto Hämäläinen on Kajaanin edustaja työryhmässä. Jaostolle raportoidaan työryhmän työskentelystä sekä muusta asiaan liittyvästä valmistelusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §