Elinkeinojaosto, kokous 9.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Koronakriisi ja yritystoiminta

KAJDno-2020-804

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Käydään läpi koronakriisin vaikutuksia, tukitoimenpiteitä ja toipumisen/elpymisen suunnitelmia:

- Koronakriisin vaikutukset Kainuun yrityksiin, Kainuun Yrittäjien selvitys

- Valtion ja kuntien tukitoimet

- Maakunnallinen elvytysohjelma ja kaupungin esitykset siihen

Oheismateriaalina toimitetaan erikseen Kainuun Yrittäjien uusin selvitys yritystoiminnan tilanteesta, Oulun kauppakamarin esitys elvytysohjelman toimenpiteiksi ja Kajaanin kaupungin esitykset elvytysohjelmaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Elinkeinojaosto merkitsee tiedoksi ja päättää tarvittaessa kaupungin osalta koronakriisin tukitoimenpiteiden lisävalmistelusta.

Päätös

Merkittiin tiedoksi. Edunajamisessa haetaan aktiivisesti vaikuttavaa yhteistyötä Savon radan varren kaupunkien ja maakuntien kesken. Lisäksi selvitetään radan nykyinen suunnitteluvalmius ja sen perusteella harkittaan voidaanko suunntteluvalmiutta kaupunkien ja maakuntien yhteistyönä lisätä.

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Käydään läpi koronakriisin vaikutuksia, tukitoimenpiteitä ja toipumisen/elpymisen suunnitelmia:

- Koronakriisin vaikutukset Kainuun yrityksiin sekä alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2020

- Valtion ja kuntien tukitoimet, joista vielä voimassa yleinen kustannustuki ja yksinyrittäjien korona-avustus

- Kainuun selviytymissuunnitelma koronakriisistä (suunnitelmarunko toimitetaan oheisliitteenä)

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Elinkeinojaosto merkitsee tiedoksi ja päättää tarvittaessa kaupungin osalta kaupungin toimenpiteiden jatkovalmistelusta Kainuun selviytymissuunnitelmaan.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §