Elinkeinojaosto, kokous 9.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Kajaanin yritysneuvontapilotti ja yrityspalvelusetelikokeilu

KAJDno-2019-87

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Yritysneuvoja Seppo Räisänen esittelee yrityspalvelusetelin myöntötilanteen. Seteliin varattu määräraha 50.000 on käytetty loppuun elokuuhun mennessä, ja on syytä arvioida, voidaanko määrärahaa lisätä konsernihallinnon käyttösuunnitelman muutoksella syksyn ajalle, mikäli siihen katsotaan olevan tarvetta.

Kaksivuotinen yritysneuvontapilotti päättyy vuoden lopussa ja sen mahdollisesta jatkosta ja vakinaistamisesta on päätettävä talousarviossa 2021, samoin yrityspalvelusetelin jatkosta. Molemmista palveluista tehdään kysely Kajaanin Yrittäjien jäsenille yhteistyössä Kainuun Yrittäjien kanssa. Kyselyn tulokset saadaan syyskuun aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Elinkeinojaosto merkitsee tiedoksi ja linjaa tarvittaessa yrityspalvelusetelin määrärahan lisäämisen valmistelua syksyn 2020 ajalle.

Päätös

Merkitsi tiedoksi ja antoi valmisteluohjeen yrityspalvelusetelin määrärahan korottamisesta syksyn 2020 ajaksi sekä kävi lähetekeskustelun yrityspalvelupilotin jatkon valmistelusta TA 2021:een


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §