Elinkeinojaosto, kokous 9.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Elinkeinojaoston seuraavat kokoukset

KAJDno-2018-236

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Jaosto päättää seuraavan kokouksen ajankohdasta ja tarvittaessa sen teemasta.

Päätös

Seuraava kokous keskiviikko 28.10. klo 9 alkaen. 


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §