Elinkeinojaosto, kokous 8.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 TE-palvelut 2024 uudistus, valmistelun tilannekatsaus

KAJDno-2022-889

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Työllisyyspäällikkö Milla Tikkanen esittelee TE-palvelu-uudistuksen valmistelutilanteen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.

Teuvo Hatva saapui kokoukseen klo 11.40 asian käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §