Elinkeinojaosto, kokous 8.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Kokous todettin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi koska puolet jäsenistä paikalla. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ollessa estyneitä kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sija Keränen.

Asiantuntijoille Milla Tikkanen, Milja Korhonen ja Seppo Räisänen myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §