Elinkeinojaosto, kokous 8.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Elinkeinojaoston seuraavat kokoukset v. 2022 - 2023

KAJDno-2021-1354

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Jaoston joulukuun kokous on aiemmin päätetty pitää 8.12. klo 12-14. Konsernijaoston aikataulujen takia kokoukselle pitää päättää uusi ajankohta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Jaosto päättää joulukuun kokouksensa ajankohdasta ja teemasta.

Päätös

Jaosto päätti, että puheenjohtaja ja sihteeri määrittävät seuraavalle kokoukselle sopivat vaihtoehtoiset ajankohdat, ja jaoston jäsenille tehdään kysely ajankohdasta päättämiseksi puheenjohtajan toimesta.  


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §