Elinkeinojaosto, kokous 7.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Kaupungin edunajamisen tavoitteet

KAJDno-2023-210

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Risto Hämäläinen esittelee kaupungin edunajamisen elinkeinopoliittisten tavoitteiden sopivuuden Petteri Orppn hallituksen hallitusohjelman tavoitteisiin. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi. Jaosto antoi valmisteluohjeen uuden hallitusohjelman mukaisen valtion ja maakuntakeskusten sopimuksellisuuden valmistelun käynnistämiseksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §