Elinkeinojaosto, kokous 7.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Elinkeinojaoston seuraavat kokoukset v. 2022 - 2023

KAJDno-2021-1354

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Jaosto päätti syksyn kokouksista seuraavasti:

13.10. klo 12 alkaen.

3.11. klo 12 alkaen.

8.12. klo 12 alkaen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Jaosto päättää syksyn kokousten teemoista ja kokouspaikoista.

Päätös

13.10. kokous siirrettiin pidettäväksi 9.10. klo 12.00.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §