Elinkeinojaosto, kokous 7.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Elinkeinojaoston pöytäkirjan tarkastaa vuorollaan kaksi jaoston jäsentä jaoston päättämällä tavalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Elinkeinojaosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjan tarkistaa läsnäolevista jäsenistä kaksi aakkosjärjestyksessä. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajina toimivat Hannu Juntunen ja Vesa Kaikkonen.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §