Elinkeinojaosto, kokous 7.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Kaupunkikehityksen ja elinkeinoasioiden ajankohtaiskatsaus

KAJDno-2017-1237

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Elinkeinojaosto merkitsee ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §