Elinkeinojaosto, kokous 7.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Elinkeinojaoston tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2017-1251

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Esitykset Kainuun edunajamisen hankeluetteloon 2018 maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaan 2018-2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Elinkeinojaosto merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §