Elinkeinojaosto, kokous 7.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Kaupunkikehityksen ja elinkeinoasioiden ajankohtaiskatsaus

KAJDno-2018-228

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi. Todettiin, että kapunginhallituksen seminaarin 17.3. ohjelman yhtenä osana käsitellään kaupunkistrategian kasvuteema 4:n tavoitteita ja toimenpiteitä 2020 yhdessä kasvutiimin kanssa.