Elinkeinojaosto, kokous 7.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Kajaanin markkinointi

KAJDno-2021-1306

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Markkinointipäällikkö Milja Korhonen esittelee Kajaanin markkinnoinin tavoitteita ja toimenpiteitä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §