Elinkeinojaosto, kokous 7.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Kajaanin elinvoimaohjelma

KAJDno-2018-757

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Kokouksessaan 4.11 elinkeinojaosto päätti käynnistää kaupungin elinvoimaohjelman päivittämisen kaupunkistrategian päivityksen rinnalla edellisen ohjelman valmistelun mukaisesti, yhteistyössä yhteistyökumppanien kanssa. Ohjelmaa työstetään 2–3 yhteisessä työpajassa tammi-helmikuussa. Valmisteluun on pyydetty edustajat seuraavilta tahoilta:

Kainuun Yrittäjät ry.

Oulun Kauppakamarin Kainuun kauppakamariosasto

Kajaanin Naisyrittäjät ry.

Kajaanin Kauppiasyhdistys ry.

Kajaanin Nuorkauppakamari

Kainuun ELY-keskus

Kainuun Liitto

Kainuun TE-toimisto

UPM Oyj Renforsin Ranta

Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskus

Oulujärven Jättiläiset ry.

Oulujärvi Leader ry.

KAMO Kajaanin Ammattikorkeakoulun Opiskelijakunta

Kajaanin Yrittäjien puheenjohtaja Elina Tervonen on mukana valmistelussa automaattisesti elinkeinojaoston asiantuntijajäsenenä.

Lähes kaikki ovat jo ilmoittaneet edustajansa nimen. Lisäksi valmisteluun on kutsuttu nykyisen kaupunkistrategian kasvutiimi 4:n jäsenet ja CEMIS:n johtaja.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi ja määrää kahden valmistelutyöpajan ajankohdat tammi-helmikuulle.

Päätös

Merkittiin tiedoksi. Työpajojen ajankohdiksi määrättiin:

Tiistai 25.1. klo 13 - 16

Tiistai 15.2. klo 13 - 16


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §