Elinkeinojaosto, kokous 7.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Elinkeinojaoston seuraavat kokoukset

KAJDno-2018-236

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Jaosto päättää seuravan kokouksensa ajankohdan ja teeman.

Päätös

Seuraava kokous on torstaina 13.1. klo 13 - 15 teemana kansainvälisten palvelujen hanketoiminta.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §