Elinkeinojaosto, kokous 4.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Lentoliikenteen tilanne

KAJDno-2020-805

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Fiinairin päätös olla avaamatta uudestaan reittilentoja Kajaaniin ja neljään muuhun maakuntakaupunkiin asettaa koronakriisistä toipumiselle ja normaalitilanteeseen palaamiselle erittäin vaikean haasteen, joka pahimmillaan aiheuttaa hyvin laajakantoisia kielteisiä vaikutuksia Kainuun ja Kajaanin elinkeinoelämään. Maakuntakaupungit ja maakuntaliitot sekä yrittäjäjärjestöt tekevät lentojen palauttamiseksi edunajamistyötä. Eduskunnan taholta on asetettu maakuntalentojen palauttamiselle tavoitteita Finnairin tukirahoituksen yhteydessä.

Maakuntakaupungit ja Finnair ovat sopineet kesökaudeksi seurantapalaverien sarjan, jossa pyritään arvioimaan lentotarpeita ja mahdollisuuksia aloittaa lennot uudestaan. Finnair on poistanut kaupunkien talvikauden lennot varausjärjestelmistän, joten sitä kautta matkustustarpeista ei voi saada tietoa kuten normaalitilanteessa. Siksi Kainuun Yrittäjät ja kaupunki ovat toteuttaneet yritys- ja organisaatiokyselyn niiden selvittämiseksi. Kyselyn tulokset esitellään kokouksessa.   

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi ja päättää tarvittaessa kaupungin osalta edunajamisen jatkotoimista.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §