Elinkeinojaosto, kokous 4.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Elinkeinojaoston seuraavat kokoukset

KAJDno-2018-236

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Jaosto päättää seuraavan kokouksensa ajankohdasta ja siinä mahdollisesti käsiteltävästä teemasta.

Päätös

Elinkeinojaoston seuraava kokous on 9.9. klo 9.00.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §