Elinkeinojaosto, kokous 4.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Kajaanin yritysneuvontapilotti ja yrityspalvelusetelikokeilu

KAJDno-2019-87

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Kaupungin omat yrityspalvelut muodostuvat yritysneuvonnasta, yrityspalvelusetelistä, sähköisestä Yritystulkkipalvelusta sekä hankinta-asiamiespalveluista. Myös maaseutupalveluihin sisältyy maatilojen lisäksi maaseudun yritystoiminnan neuvontaa. Kaupunki on mukana Kainuun Yrittäjien kokoamassa Business Kainuu yrityspalveluverkostossa, jonka yksi osa on yrittäjyyden yhteistila Business Konttori Kauppakadun City-käytävällä. Kaupunki tukee kuntarahoituksella Kainuun Yrittäjien omistajanvaihdoshanketta sekä muita yrityspalveluhankkeita. Kajaanin kehittämisrahalla on tuettu myös suoraan yritysten kehityshankkeita.   

Kaupungin yrityspalveluseteliä käytettiin vuonna 2020 erittäin paljon. Talousarviossa seteliin varattu määräraha 50.000 euro ei riittänyt, joten sitä lisättiin syksyllä 20.000 euroa konsernihallinnon käyttösuunnitelman muutoksella.Talousarviossa 2021 seteliin on varattu 70.000 euroa. Matkailun yrityskentästä on tehty esitys, että esimerkiksi viisi 3500 euron suuruista seteliä suunnattaisiin matkailuyrityten tai matkailuyritysryhmien matkailun markkinnoinnin ja myynnin hankkeisiin määräaikaisena kokeiluna vuonna 2021. MIkäli toimitaan esityksen mukaisesti niin yrityspalvelusetelin myöntökriteereihin tulee tehdä kaupunginhallituksen päätöksellä muutos. 

Yritysneuvoja Seppo Räisänen esittelee kaupungin yrityspalvelun toimintaa sekä yrityspalvelusetelin myöntötilanteen.

2024 alusta kunnille siirtyvät varsin laajasti nykyisten TE-toimistojen tehtävät. Työllisyyspalvelujen lisäksi kunnille siirtyvät TE-toimistojen työnantajapalvelut, kuten rekrytointipalvelut, sekä aloittavien yritysten neuvonta. Uudistusta tullaan käsittelemään ja seuraamaan tältä osin elinkeinojaostossa. Työllisyysjaosto käsittelee ja seuraa vastavaalla tavalla työllisyyspalvelujen siirtymistä. Lisäksi tarvitaan todennäköisesti uudistuksen valmistelun aikana jaostojen yhteisiä tilaisuuksia.   

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi ja päättää valmistellaanko yrityspalvelusetelin määräaikainen kriteerimuutos mahdollistamaan sen käytön matkailun markkinointiin ja myyntiin. 

Päätös

Merkitsi tiedoksi. Valmistellaan yrityspalvelusetelin määräaikainen kriteerimuutos vuoden 2022 ajaksi mahdollistamaan sen käytön matkailuyritysten markkinoinnin ja myynnin kehittämistoimenpiteisiin.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §