Elinkeinojaosto, kokous 4.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Elinkeinojaoston seuraavat kokoukset

KAJDno-2018-236

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Jaosto päättää seuraavan kokouksen ajankohdasta.

Päätös

7.12. klo 13 alkaen, Teemana kaupungin markkinointi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §