Elinkeinojaosto, kokous 29.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Naisnäkökulmaa kuntien elinvoimapolitiikkaan -pilotti

KAJDno-2021-89

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Naisnäkökulma kuntien elinvoimapolitiikkaan -pilotti on käynnissä, toteuttajana MDI Oy. Asiantuntija Aleksi Koivisto raportoi jaostolle pilotin tähän astisesta toiminnasta ja tuloksista. Pilotin päätyttyä helmikuussa sen raportti tuodaan tiedoksi ja esitellään kaupunginhallitukselle.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi ja päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Päätös

Hyväksyi ja päätti, että pilotin 1. vaiheen perusteella ryhdytään valmistelmaan jatkotoimenpiteitä.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §