Elinkeinojaosto, kokous 29.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Kajaanin ammattikorkeakoulun aluetoiminta

KAJDno-2021-90

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin ammattikorkeakoulun rehtori Matti Saren esittelee Kajaanin ammattikorkeakoulun laajan aluetoiminnan ja sen lähitulevaisuuden suunnitelmat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §