Elinkeinojaosto, kokous 28.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Perehtyminen CEMIS:n toimintaan

KAJDno-2020-1378

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

CEMIS (Centre for Measurement and Information Systems) on vuonna 2010 perustettu Oulun ja Jyväskylän yliopiston, Kajaanin ammattikorkeakoulun, VTT MIKES:n yhteinen, sopimuspohjainen mittaustekniikan ja tietojärjestelmien tutkimus- ja koulutuskeskus. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta ovat kuntarahoittajina myös sopijapuolia. CSC Oy liittyi CEMIS:n jäseneksi vuonna 2017.

Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan CEMIS:n uuden yhteistoimintasopimuksen kesäkuussa 2016. Sopimus korvasi alkuperäisen CEMISn perustamiseksi tehdyn yhteistoimintasopimuksen vuodelta 2010.  Kaupunginhallitus hyväksyi lokakuussa 2018 kaupungin rahoitussitoumuksen vuosille 2019 - 2020.  Yhteistoimintasopimus on voimassa toistaiseksi, rahoitussitoumukset ovat määräaikaisia. CEMIS:n  osapuolten tulee hyväksyä rahoitussitoumukset vuosille 2020 - 2021 kuluvan syksyn aikana.

CEMIS:n strategiaa on uusittu vuoden 2020 aikana osapuolten kesken ja se on käsitelty osapuolten muodostamassa CEMIS;n strategiaryhmässä. CEMIS on esitetty koordinaattoriksi uuden Kajaanin seudun innovaatioekosysteemisopimuksen toteuttamiseen. Sopimus tullaan tekemään TEM:n kanssa syksyn aikana. Sen toimijat ovat samat innovaatiotoimijat kuin CEMIS-yhteistyössä, joten rooli on luonteva ja jatkumo aiemmalle yhteistyölle. Ekosysteemisopimuksen Kajaanin ja Sotkamon kuntarahoitustarve määräytyy TEM:n sopimusneuvottelujen tuloksena antaman rahoitusraamin mukaan.

CEMIS-johtaja Mikko Kerttula esittelee CEMIS:n toimintaa ja tuloksia sekä innovaatioekosysteemisopimuksen valmistelua.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.