Elinkeinojaosto, kokous 28.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Markkinointipäällikön paikanhakuun liittyvät asiat

KAJDno-2020-1380

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Markkinointipäällikkö Sanna Heinonen on irtisanoutunut ja uusrekrytointi on aloitettu. Siinä käytetään ulkoista asiantuntijapalvelua houkuttelevan ja laadukkaan rekrytointikampanjan toteuttamiseksi. Lisäksi pyritään käyttämään Kainuun ELY-keskuksen RekryKainuuLive –hankkeen palveluja. Rekrytoinnissa käytetään pääsääntöisesti sähköisiä viestintäkanavia.

Koska markkinointipäällikkö on kaupungin elinvoimapalvelujen keskeisiä avainhenkilöitä, niin olisi perusteltua, että elinkeinojaosto osallistuisi markkinointipäällikkön valintaprosessiin joko edustajan/edustajien toimesta tai kokonaisuudessaan.Halintosäännön nojalla valinnan tekee kehitysjohtaja.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi ja päättää jaoston osallistumisesta valintaprosessiin.

Päätös

Hyväksyi. Jaosto että koko jaosto osallistuu valintaprosessiin.