Elinkeinojaosto, kokous 28.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Lentoliikenteen tilanne

KAJDno-2020-805

Valmistelija

  • Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja, risto.i.hamalainen@kajaani.fi

Perustelut

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan asettama Kokkolan, Joensuun, Kajaanin, Jyväskylän ja Kemin lentoliikenneyhteydet –työryhmä on päättänyt työnsä ja julkistanut loppuraporttinsa. Keskeiset ehdotukset:

”Jotta pandemian aiheuttamista poikkeusoloissa riittävä alueellinen saavutettavuus turvattaisiin, työryhmä esittää, että lentoliikenne turvataan vuoden 2021 loppuun saakka Kokkola-Pietarsaaren, Joensuun, Kajaanin, Jyväskylän ja Kemi-Tornion lentoasemille. Finnair on ilmoittanut kaupallisen reittilentoliikenteen päättyvän näille kentille talvikauden jälkeen keväällä 2021. Valtio kilpailuttaa lentoliikenteen näille kentille kriisitoimena huhtikuun 2021 alusta v. 2021 loppuun saakka, edellyttäen että markkinaehtoista liikennettä ei ole tarjolla.

Esityksen tavoitteena on reittilentoliikenteen saumaton jatkuminen vuoden 2021 ajan mahdollistaen paluun markkinaehtoiseen reittilentoliikenteeseen vuoden 2022 alusta alkaen. Liikenne- ja viestintävirasto käynnistää lentoliikennepalvelun hankinnan valmistelun. Yhteydet tulisivat voimaan reittilentoliikenteen päätyttyä talvikauden jälkeen EU:n ja kansallisen valtiontuki- ja hankintasääntelyn huomioiden ja yhteyksiä hankittaisiin v. 2021 loppuun.

Lentoyhteyksien hankinnassa huomioitaisiin asiakastarve ja yhteydet jatkolentoihin Helsinki-Vantaan lentoasemalta. Kilpailutuksessa pyritään löytämään palvelutasoltaan ja toiminnaltaan tehokas ja tarkoituksenmukainen malli liikenteen järjestämiseksi. Liikenne- ja viestintävirasto valmistelee kilpailutusta tiiviissä yhteistyössä alueiden edustajien kanssa. Virasto myös seuraa hankittua lentoliikennepalvelua yhteistyössä alueiden kanssa.”

Finnair aloittaa talvikauden lennot marraskuun alussa viidelle maakuntalentokentälle. Jokaiselle on hyvin minimitason vuorot maaliskuun loppuun saakka, vain kaksi vuoroa viikossa. Lennot eivät ole suoria vaan kolmiolentoja: Joensuu-Kuopio, Kokkola-Kemi ja Jyväskylä-Kajaani. Traficom on aloittanut huhtikuussa alkavan valtion ostoliikenteen kilpailutuksen valmistelun ja on sopinut alueiden kanssa valmistelukokoukset.

Kehitysjohtaja Risto Hämäläinen esittelee lentoliikenteen tilannetta ja kilpailutuksen valmistelua.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Merkitsee tiedoksi.

Päätös

Hyväksyi.