Elinkeinojaosto, kokous 28.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Eila Aavakare, Hannu Juntunen ja Markku Oikarinen osallistuivat kokoukseen Teams-etäyhteydellä, muut olivat läsnä kokoustilassa.